Nhà đất Đông Anh Mua, Bán, ký gửi, nhà đất số 1 Đông Anh